הצג תזמן

אגדה
לחיות מקליטה: Studio Tapings of the Jim Bakker Show at Morningside.
בטלוויזיה: שידורי שידור בתחנת טלוויזיה המקומית שלך. צפה ברישומי השידור שלנו כדי למצוא את תחנה באזור שלך.
אירועים אחרים: אירועים שקורה ב Morningside. אירועים מסוימים עשויים להיות מוזרמים באתר שלנו.

<< אוגוסט 2014 >>
ו '
22
ישב
23
שמש
24
שלי
25
ג'
26
להתחתן
27
ה '
28
ו '
29
ישב
30
שמש
31
ספטמבר 2014
שלי
1
ג'
2
להתחתן
3
ה '
4
ו '
5
ישב
6