הצג תזמן

אגדה
לחיות מקליטה: Studio Tapings of the Jim Bakker Show at Morningside.
בטלוויזיה: שידורי שידור בתחנת טלוויזיה המקומית שלך. צפה ברישומי השידור שלנו כדי למצוא את תחנה באזור שלך.
אירועים אחרים: אירועים שקורה ב Morningside. אירועים מסוימים עשויים להיות מוזרמים באתר שלנו.

<< אפריל 2014 >>
ישב
19
שמש
20
שלי
21
ג'
22
להתחתן
23
ה '
24
ו '
25
ישב
26
שמש
27
שלי
28
ג'
29
להתחתן
30
מאי 2014
ה '
1
ו '
2
ישב
3