הצג תזמן

אגדה
לחיות מקליטה: Studio Tapings of the Jim Bakker Show at Morningside.
בטלוויזיה: שידורי שידור בתחנת טלוויזיה המקומית שלך. צפה ברישומי השידור שלנו כדי למצוא את תחנה באזור שלך.
אירועים אחרים: אירועים שקורה ב Morningside. אירועים מסוימים עשויים להיות מוזרמים באתר שלנו.

<< ספטמבר 2014 >>
ג'
23
להתחתן
24
ה '
25
ו '
26
ישב
27
שמש
28
שלי
29
ג'
30
אוקטובר 2014
להתחתן
1
ה '
2
ו '
3
ישב
4