הצג תזמן

אגדה
לחיות מקליטה: Studio Tapings of the Jim Bakker Show at Morningside.
בטלוויזיה: שידורי שידור בתחנת טלוויזיה המקומית שלך. צפה ברישומי השידור שלנו כדי למצוא את תחנה באזור שלך.
אירועים אחרים: אירועים שקורה ב Morningside. אירועים מסוימים עשויים להיות מוזרמים באתר שלנו.

<< ספטמבר 2014 >>
שלי
1
ג'
2
להתחתן
3
ה '
4
ו '
5
ישב
6
שמש
7
שלי
8
ג'
9
להתחתן
10
ה '
11
ו '
12
ישב
13
שמש
14
שלי
15
ג'
16
להתחתן
17
ה '
18
ו '
19
ישב
20
שמש
21
שלי
22
ג'
23
להתחתן
24
ה '
25
ו '
26
ישב
27
שמש
28
שלי
29
ג'
30
אוקטובר 2014
להתחתן
1
ה '
2
ו '
3
ישב
4