הצג תזמן

אגדה
לחיות מקליטה: Studio Tapings of the Jim Bakker Show at Morningside.
בטלוויזיה: שידורי שידור בתחנת טלוויזיה המקומית שלך. צפה ברישומי השידור שלנו כדי למצוא את תחנה באזור שלך.
אירועים אחרים: אירועים שקורה ב Morningside. אירועים מסוימים עשויים להיות מוזרמים באתר שלנו.

<< יולי 2015 >>
ה '
2
ו '
3
ישב
4
שמש
5
שלי
6
ג'
7
להתחתן
8
ה '
9
ו '
10
ישב
11
שמש
12
שלי
13
ג'
14
להתחתן
15
ה '
16
ו '
17
ישב
18
שמש
19
שלי
20
ג'
21
להתחתן
22
ה '
23
ו '
24
ישב
25
שמש
26
שלי
27
ג'
28
להתחתן
29
ה '
30
ו '
31
אוגוסט 2015
ישב
1