הצג תזמן

אגדה
לחיות מקליטה: Studio Tapings of the Jim Bakker Show at Morningside.
בטלוויזיה: שידורי שידור בתחנת טלוויזיה המקומית שלך. צפה ברישומי השידור שלנו כדי למצוא את תחנה באזור שלך.
אירועים אחרים: אירועים שקורה ב Morningside. אירועים מסוימים עשויים להיות מוזרמים באתר שלנו.

<< ים 2015 >>
שמש
1
שלי
2
ג'
3
להתחתן
4
ה '
5
ו '
6
ישב
7
שמש
8
שלי
9
ג'
10
להתחתן
11
ה '
12
ו '
13
ישב
14
שמש
15
שלי
16
ג'
17
להתחתן
18
ה '
19
ו '
20
ישב
21
שמש
22
שלי
23
ג'
24
להתחתן
25
ה '
26
ו '
27
ישב
28
שמש
29
שלי
30
ג'
31
אפריל 2015
להתחתן
1
ה '
2
ו '
3
ישב
4