הצג תזמן

אגדה
לחיות מקליטה: Studio Tapings of the Jim Bakker Show at Morningside.
בטלוויזיה: שידורי שידור בתחנת טלוויזיה המקומית שלך. צפה ברישומי השידור שלנו כדי למצוא את תחנה באזור שלך.
אירועים אחרים: אירועים שקורה ב Morningside. אירועים מסוימים עשויים להיות מוזרמים באתר שלנו.

<< אוקטובר 2014 >>
ג'
21
להתחתן
22
ה '
23
ו '
24
ישב
25
שמש
26
שלי
27
ג'
28
להתחתן
29
ה '
30
ו '
31
נובמבר 2014
ישב
1