אירועים - 26 אפריל 12

אגדה
לחיות מקליטה: Studio Tapings of the Jim Bakker Show at Morningside.
בטלוויזיה: שידורי שידור בתחנת טלוויזיה המקומית שלך. צפה ברישומי השידור שלנו כדי למצוא את תחנה באזור שלך.
אירועים אחרים: אירועים שקורה ב Morningside. אירועים מסוימים עשויים להיות מוזרמים באתר שלנו.

  • 26 אפריל 2012 - 00:00
    בטלוויזיה: כומר ג'ים & לורי באקר עם קווין Shorey

  • 26 אפריל 2012 - 11:00
    לחיות מקליטה: כומר ג'ים & Lori Bakker with Tammy Sue Bakker