Fairytale הפלסטיני

ד"ר. Omar Ja’ara, מרצה באוניברסיטת אלנג'אח בשכם, ומי שכביכול מומחה לענייני ישראל דיבר על תחנת טלוויזיה הרשות הפלסטינית (פת"ח) לאחרונה אומר; "משה המוסלמי" המוסלמים הובילו ביציאת מצרים.

דווקא משה היה מנהיג מוקדם של העברים (יהודים) והדמות החשובה ביותר כנראה ביהדות. הוא גדל בחצרו של פרעה במצרים, אבל אז הוביל את העם העברי ממצרים. משה הוא אמר לי דיבר עם אלוהים. הסיפור שלו הוא סיפר בתנ"ך, ספר שמות.

ייתכן מאוד שאתה מכיר את הסיפור המקראי של בני ישראל שיצא ממצרים, אבל אתה אף פעם לא קראת אותו ככה לפני. אין לי הרבה מהיסטוריה שלהם פלסטינים, נפרד מהערבים ולכן הם נוטים לייפות את האמת על. (אנא קראו “פלסטינים - כ אנשים המציא” פורסם באפריל 9, 2012 בהתגלות החדשות לעכל.)

שמות של "משה המוסלמים" ממצרים היה המופע הראשון של שחרור "הפלסטיני" במאבק מזוין. ד"ר. עומר המשיך ג'עארה, “עלינו להבהיר לעולם כי דוד בתנ"ך עברית אינו מחובר לדוד בקוראן.”

הוא אמר, “שלמה בתנ"ך עברית אינה מחובר לסולומון בקוראן וגם לא בני שאול או יהושע נון. יש לנו מנהיג גדול, שאול, שנצח את האומה של הענקים ונהרג גוליית. זהו נצחון מוסלמי. המוסלמים מבני ישראל יצאו ממצרים תחת הנהגתו של משה, ולמרבה הצער, חוקרים רבים להכחיש את שמות של האנשים האלה מדוכאים ששוחררו על ידי מנהיג גדול כמו משה מוסלמי.”

Ja’ara claimed, “זה היה השחרור הפלסטיני הראשון במאבק מזוין לשחרור פלסטין מהעם של ענקים בראשותו של גוליית,” הוא הוסיף. “זהו ההיגיון שלנו וזו התרבות שלנו.”

טיפשותו של האדם חייבת לעשות את אלוהים צוחק מדי פעם. מאפיל על קלויות ראש שאנחנו רואים את העמים פונים לאלימות ולעמוד בתור, מוכן לעשות מלחמה. את מלכי הארץ הם נגד אלוהים, אב ובניו, ישוע. כל הנבואה הוגשמה, פשוטו כמשמעו, עד הכינוס של הכנסייה שלו.

בימים של צרה הם סביבנו וימים של חושך הם שורצים כמו ארבה מוכנה לכסות את יבול חדש מוכן לקציר. והחדשות טובות היא, שישו יחזרו לכנסייה שלו מאוד, בקרוב מאוד, ועד לאותו זמן אנחנו יכולים להיות בטוחים שהוא לעולם לא, מעולם לא, אף פעם לא תעזוב אותנו או להפקיר אותנו!

כתיבת תגובה