ישראל במצב המלחמה

320px-Artillery_Corps_Fires_Practice_Cannon3

היום הוא היום הלאומי של תפילה, מאי 3, 2012. אנחנו נהיה איחוד התפילות שלנו עם אלפים רבים של מאמינים שמתכנסים בכל רחבי האומה נוצרית האהובה שלנו. גרייס הקפלה במורנינגסייד תהיה פתוחה כל היום לתפילה. אתם מוזמן לבוא ולהתפלל בכל שעות היום למדינה שלנו. ו -, הקפד להתפלל לשלומה של ירושלים!

בשל התסיסה הגוברת במצרים ובסוריה, כנסת ישראל בירושלים אישרה אמצעי חירום להפעלת שישה גדודי מילואים, יחד עם הסכם להיזכר עד שש עשרה גדודים נוספים לשירות פעיל במידת הצורך, עשרים ושניים בכל גדודים.

חיזוק זה של כוחות הביטחון ישראליים מסמל איום מוגבר לאורך גבולות מצרים וסוריה ישראל. השלטון הצבאי על מצרים איבד את שליטה מלאה על אנשיה בצפון סיני. מודיעין ישראלי ציין גם חלה עלייה בהברחות אמצעי לחימה בין שבטי הנוודים הבדואים במדבר סיני. מספר המחבלים המבוססים ועוברים הכשרה בסיני התרבו וכבר פועל פעולות מעבר לגבולה הדרומי של ישראל עם מצרים.

באוגוסט שנה, שמונה ישראלים נהרגו על ידי מחבלים שחצו קטע של גבול לא מוגן לישראל באופן לא חוקי.

המצב בסוריה הוא תנודה מאוד "ויכול להתפוצץ בכל רגע . . . ומהווה אתגר ישיר לנו,"אמר סגן המפקד לשעבר של צוות הישראלי, והראל.

ממשלת ישראל הייתה מתמודדת עם דילמה. הם גם היו צריכים לשים חיילים בשירות פעילים בסיור ללא הכשרה מתאימה או להתקשר לאנשי מילואים שכבר הוכשרו. חיילים ישראליים צריכים להיות הטוב ביותר שהם יכולים להיות. ישראל נמצאת במצב מלחמה וצריכה להיות מוכנה למקרה של מלחמת החורמה, אשר יכול להתרחש בחזיתות שונות.

חלק מאנשי המילואים לא היו מאושר על כך שזומן לשירות פעיל, אבל מרגיש מחויבת וגאווה חזקות מאוד בשירות עם ישראל. "גאוות יחידות" היא דרך אחת לתאר את הלוחמים הישראליים. יש אחווה, התלהבות, ומסירות למטרתן הראוי בין חברי הגדודים הישראליים להיקרא בשירות פעיל.

אני נזכר בדוד קטן בתנ"ך כשהוא בא לשדה הקרב שבו גוליית שאתגרה את צבאות ישראל. תגובתו של דוד הייתה פשוטה ופשוטה כאשר הוא שאל, "האם אין סיבה?"

לישראל, הסיבה היא זכותם להתקיים. זה לא יכול להיות יותר מצמרר מזה. כשאתה מוקף באויבים שלך, והם נשבעו 'למחות אותך מהמפה,"אתם נמצאים במצב מתמיד של הכנה למלחמה.

כצעדות ישראל כלפי המלחמה, אלוהים של אברהם היה אומר להם, "חזק ואמץ. אלוהים הוא זה שהולך לפניך; הוא יהיה איתך. הוא לא יאכזב אותך או שאתה נוטש. אל תפחדו, או להיות מאוכזב ".

וישראל קטנה תגיד לאויביהם, "אני בא נגדך בשם יתברכו, אלוהים של צבאות ישראל, מי שקראת תיגר על. ביום זה ה 'ימסור לך אותי, ואני אכה אותך ואת העולם כולו יודע שיש אלוהים בישראל ".

אפשר אפילו לשמוע את המילים האלה שנאמרו על ידי כמה חיילים ישראליים בגבולותיה, "מי פלשתים הערלים אלה, כי הם צריכים לקרוא תיגר על צבאות אלוהים החיים?"

אלוהים לא שינה את דעתו על התפוח של העין שלו, ישראל.

מחשבה אחת על "ישראל במצב המלחמה

  1. I BELIEVE THAT A WAR BETWEEN MUSLIMS IS ABOUT TO BREAK OUT….EGYPT WILL BE LOST AS A NATIONTHIS WAR WILL SET BROTHER AGAINST BROTHERISRAEL WILL BE WHAT THEY ARE FIGHTING OVERANY WAY SATAN IS THE AUTHOR OF CONFUSION AND HE WILL LEAD THIS WAR….MANY OF THE ENEMIES OF ISRAEL WILL PERISHTHIS IS THE HOW HATE FOR ISRAEL MAY COME HOME……IN THE NEAR FUTURE..2012 IS GOING TO TO END SUPER NATURALLY DIFFERENT….HATRED CAUSES PEOPLE TO SELF DESTRUCT……..JUST LOOK AT THE PEOPLE IN PRISON TODAY….HATE WAS THEIR MOTIVATION,,NOT LOVE//////////….

כתיבת תגובה