Earthquakes and Tsunamis in the Bible

A Message from Jim Bakker

On New Year’s Eve 2010, God showed me that the coming month of March would be a “Major March”. In addition to the New Year’s Eve warning, God again brought a warning one week ago while taping our television broadcast, that a 9.0 magnitude earthquake was coming. We are now witnessing the apocalyptic events in Japan that were undoubtedly a part of both of those warnings

  1. The earthquake in Japan is the fifth largest recorded earthquake in history.
  2. The earthquake in Japan is 160 times more powerful than the one that hit in New Zealand last month. A 8.7 magnitude earthquake is 794 times larger than a 5.8, but the 8.7 earthquake is about 23,000 stronger than the 5.8 Wielkość trzęsienia ziemi.

Lipca 12, 2005, God showed me New Orleans under water. Forty-one days later, on August 29, 2005, hurricane Katrina hit.

W 1999, God showed me 31 things that will come to pass shortly and many already have.

Consider what the Bible has to say and take heed:

Mathew 24:1-14 (King James Version)

1 And Jesus went out, i wyszedł ze świątyni: i jego uczniowie przyszli do niego, aby ukazać mu budowle świątyni.
2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? Zaprawdę, powiadam wam:, Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który nie był zwalony.
3 A gdy siedział na Górze Oliwnej, uczniowie przyszli do niego prywatnie, mówiąc, Powiadom nas, kiedy się to stanie? i co będzie znak twego przyjścia, i na koniec świata?
4 A Jezus odpowiadając, rzekł do nich:, Take heed that no man deceive you.
5 Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, Jestem Chrystus; i wiele ich zwiodą.
6 Będziecie słyszeć o wojnach io pogłoskach wojennych;: zobaczyć, że wy nie trwoży: za wszystkie te rzeczy muszą się stać, ale to jeszcze nie koniec.
7 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi, i królestwo przeciw królestwu: i będzie głód, i zarazy, i trzęsienia ziemi, w różnych miejscach.
8 Wszystko to jest początkiem boleści.
9 Tedy was podadzą do poszkodowanych, i będą was zabijać: i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia.
10 I wtedy wielu obrazi, i będą się nawzajem zdradzają, i powinny się wzajemnie nienawidzą.
11 And many false prophets shall rise, i wiele ich zwiodą.
12 A ponieważ bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie.
13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
14 A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec.

Znak 13:8 (King James Version)

8 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi, i królestwo przeciw królestwu: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows.

Luke 21:10 (King James Version)

10Then said he unto them, Nation shall rise against nation, i królestwo przeciw królestwu:
11 And great earthquakes shall be in divers places, i głód, i zarazy; and fearful sights and great signs shall there be from heaven.

Luke 21:10-28 (New Century wersja)

10 Wtedy rzekł do nich:, “Narody będą walczyć z innymi narodami, and kingdoms against other kingdoms.
11 In various places there will be great earthquakes, sicknesses, and a lack of food. Fearful events and great signs will come from heaven.
12 “But before all these things happen, people will arrest you and treat you cruelly. They will judge you in their synagogues and put you in jail and force you to stand before kings and governors, because you follow me.
13 But this will give you an opportunity to tell about me.
14 Make up your minds not to worry ahead of time about what you will say.
15 I will give you the wisdom to say things that none of your enemies will be able to stand against or prove wrong.
16 Even your parents, bracia, krewni, and friends will turn against you, and they will kill some of you.
17 All people will hate you because you follow me.
18 But none of these things can really harm you.
19 By continuing to have faith you will save your lives.

Jerusalem Will Be Destroyed

20 “When you see armies all around Jerusalem, you will know it will soon be destroyed.
21 At that time, the people in Judea should run away to the mountains. The people in Jerusalem must get out, and those who are near the city should not go in.
22 These are the days of punishment to bring about all that is written in the Scriptures.
23 How terrible it will be for women who are pregnant or have nursing babies! Great trouble will come upon this land, and God will be angry with these people.
24 They will be killed by the sword and taken as prisoners to all nations. Jerusalem will be crushed by non-Jewish people until their time is over.

Don’t Fear

25 “There will be signs in the sun, księżyc, i gwiazdy. On earth, nations will be afraid and confused because of the roar and fury of the sea.
26 People will be so afraid they will faint, wondering what is happening to the world, because the powers of the heavens will be shaken.
27 Then people will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory.
28 When these things begin to happen, look up and hold your heads high, because the time when God will free you is near!”

Luke 21:28 (King James Version)

28 A gdy się to zacznie dziać, następnie spójrz w górę, i podnieście głowy; za wykup draweth Nigh.