Avian Flu Study Finally And Fully Published

Rev 6:7-8 NCV Gdy Baranek otworzył czwartą pieczęć, Usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia powiedzieć, "Przyjść!" Spojrzałem, a tam przede mną był blady koń. Jego kierowca został nazwany śmierć, i Hades szedł tuż za nim. Dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijać ludzi przez wojnę, głodową, przez choroby, i przez dzikie zwierzęta ziemi.

"I now understand how the animals will precipitate the potential deaths of a quarter of our world's population."

-Jim Bakker in "Dobrobyt i Apokalipsa Coming"

After endless toing and froing over whether two studies that demonstrated how bird flu, also known as avian H5N1 influenza, or avian flu, should be published, one of them has appeared in the latest issue of the journal Nature in its entirety.

The studies show how the bird flu virus could become transmissible from mammal-to-mammal; as humans are mammals, the same would apply to humans.

 

Źródło: Medical News TodayAvian Flu Study Finally And Fully Published

Dodaj komentarz